بروز رسانی 9.7.5 نرم افزار کاشانه

1397/12/18
بروز رسانی 9.7.5 نرم افزار کاشانه در تاریخ  18 اسفند 1397 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

بهبود در بخش‌های مختلف

 

ارسال نظر