بروز رسانی 9.7.1 نرم افزار کاشانه

1397/08/29
بروز رسانی 9.7.1 نرم افزار کاشانه در تاریخ  29 آبان 1397 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- اضافه‌شدن بخش واریز و برداشت متفرقه

- امکان ضرب مبلغ طبقه/ضریب طبقه در متراژ در فرمول محاسبه شارژ

بهبود در بخش‌های مختلف

 

ارسال نظر