بروز رسانی 9.6.2 نرم افزار کاشانه

1397/06/03
بروز رسانی 9.6.2 نرم افزار کاشانه در تاریخ  3 شهریور 1397 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- امکان چاپ بر روی چک صادره

بهبود در بخش‌های مختلف

 

ارسال نظر