بروز رسانی 9.5.2 نرم افزار کاشانه

1397/03/19
بروز رسانی 9.5.2 نرم افزار کاشانه در تاریخ  19 خرداد 1397 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- امکان درج مستندات برای چک صادره

- امکان درج مستندات برای مالکیت و اجاره یک واحد

بهبود در بخش‌های مختلف

 

ارسال نظر