بروز رسانی 9.4.9 نرم افزار کاشانه

1397/03/08
بروز رسانی 9.4.9 نرم افزار کاشانه در تاریخ  08 خرداد 1397 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- بهبود در گزارش‌ها

بهبود در بخش‌های مختلف

 

ارسال نظر