بروز رسانی 9.4.6 نرم افزار کاشانه

1397/01/27
بروز رسانی 9.4.6 نرم افزار کاشانه در تاریخ  27 فروردین 1397 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- اضافه شدن جستجو بر اساس وضعیت دریافت در گزارش درآمدها

امکان تعیین نوع گروه‌بندی و نمایش مبلغ پرداخت‌نشده در لیست سایر بدهی‌ها

بهبود در بخش‌های مختلف

 

ارسال نظر