بروز رسانی 9.4.5 نرم افزار کاشانه

1397/01/09
بروز رسانی 9.4.5 نرم افزار کاشانه در تاریخ  9 فروردین 1397 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

بهبود در بخش‌های مختلف

ارسال نظر