بروز رسانی 9.4.4 نرم افزار کاشانه

1396/12/24
بروز رسانی 9.4.4 نرم افزار کاشانه در تاریخ  24 اسفند 1396 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

بهبود در بخش‌های مختلف

ارسال نظر