بروز رسانی 9.4.2 نرم افزار کاشانه

1396/11/16
بروز رسانی 9.4.2 نرم افزار کاشانه در تاریخ  16 بهمن 1396 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- امکان چاپ نام ماه بجای شماره ماه در رسید دریافت شارژ، گزارش مالی شخص، گزارش وضعیت پرداخت بدهی‌ها و گزارش بدهی واحدها

- امکان تجمیع بدهی‌های ماه‌های گذشته در قبض شارژ

- امکان در نظر گرفتن تاریخ شروع سکونت در محاسبه شارژ

بهبود در بخش‌های مختلف

ارسال نظر