بروز رسانی 9.3.7 نرم افزار کاشانه

1396/07/24
بروز رسانی 9.3.7 نرم افزار کاشانه در تاریخ  24 مهر 1396 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- امکان حذف چندگانه درآمدها

بهبود در بخش‌های مختلف

ارسال نظر