بروز رسانی 9.3.5 نرم افزار کاشانه

1396/06/06
بروز رسانی 9.3.5 نرم افزار کاشانه در تاریخ  06 شهریور 1396 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

اضافه‌شدن گزارش وضعیت پرداخت شارژ سالانه

اضافه‌شدن بخش صدور برگ تسویه

اضافه‌شدن بخش درآمدهای ثابت

- امکان الصاق مستندات به درآمدها

امکان ویرایش برگ تسویه

بهبود در بخش‌های مختلف

ارسال نظر