بروز رسانی 9.2.5 نرم افزار کاشانه

1396/03/18
بروز رسانی 9.2.5 نرم افزار کاشانه در تاریخ  18 خرداد 1396 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- انتخاب/عدم انتخاب بدهی در دریافت وجه با دبل کلیک

- انتخاب/عدم انتخاب هزینه در تکمیل پرداخت چندگانه هزینه‌ها با دبل کلیک

- امکان ویرایش پرداخت هزینه

- امکان چک‌کردن موجودی حساب در درج هزینه‌ها

- امکان انتخاب نوع هزینه‌ها در گزارش سهم واحدها از هزینه‌ها

- امکان انتخاب عنوان بدهی در تقسیم هزینه‌ها بر اساس مصرف

- بهبود در بخش‌های مختلف

ارسال نظر