بروز رسانی 9.1.9 نرم افزار کاشانه

1396/02/09
بروز رسانی 9.1.9 نرم افزار کاشانه در تاریخ  9 اردیبهشت 1396 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- بهبود در بخشهای مختلف

ارسال نظر