بروز رسانی 9.1.7 نرم افزار کاشانه

1396/01/28
بروز رسانی 9.1.7 نرم افزار کاشانه در تاریخ  28 فروردین 1396 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

بهبود در سرعت اجرای گزارش‌ها

- بهبود در بخشهای مختلف

 

 

ارسال نظر