بروز رسانی 9.1.4 نرم افزار کاشانه

1396/01/10
بروز رسانی 9.1.4 نرم افزار کاشانه در تاریخ  10 فروردین 1396 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- بهبود در بخشهای مختلف

 

ارسال نظر