بروز رسانی 9.1.2 نرم افزار کاشانه

1395/12/28
بروز رسانی 9.1.2 نرم افزار کاشانه در تاریخ  28 اسفند 1395 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- اضافه شدن امکان ضروری بودن درج شماره پیگیری

- بهبود در بخشهای مختلف

 

ارسال نظر