بروز رسانی 8.3.7 نرم افزار کاشانه

1395/09/09
بروز رسانی 8.3.7 نرم افزار کاشانه در تاریخ  9 آذر 1395 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- بهبود در بخشهای مختلف

 

ارسال نظر