بروز رسانی 8.3.6 نرم افزار کاشانه

1395/08/27
بروز رسانی 8.3.6 نرم افزار کاشانه در تاریخ  27 آبان 1395 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- امکان درج اطلاعات واحدها از طریق فایل اکسل

بهبود در بخشهای مختلف

ارسال نظر