بروز رسانی 8.3.5 نرم افزار کاشانه

1395/08/06
بروز رسانی 8.3.5 نرم افزار کاشانه در تاریخ  6 آبان 1395 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

بهبود در بخشهای مختلف

ارسال نظر