بروز رسانی 8.3.4 نرم افزار کاشانه

1395/07/29
بروز رسانی 8.3.4 نرم افزار کاشانه در تاریخ  29 مهر 1395 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- امکان تعیین تعداد انبار در فرمول محاسبه شارژ

- نمایش لیست ساکنین در گزارش مشخصات واحدها و ساکنین

- نمایش مانده بدهی در رسید دریافت وجه و پرداخت شارژ

ارسال نظر