بروز رسانی 8.3.3 نرم افزار کاشانه

1395/06/31
بروز رسانی 8.3.3 نرم افزار کاشانه در تاریخ  31 شهریور 1395 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- بهبود در بخش‌های مختلف

ارسال نظر