بروز رسانی 8.2.3 نرم افزار کاشانه

1395/05/23
بروز رسانی 8.2.3 نرم افزار کاشانه در تاریخ  23 مرداد 1395 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- نمایش موجودی در پایان بازه و در زمان تهیه گزارش در گزارش تراز مالی

- بهبود بخش مستندات

- امکان چاپ دسته ای گزارش مالی واحد

- بهبود در بخشهای مختلف

ارسال نظر