بروز رسانی 8.2.2 نرم افزار کاشانه

1395/04/31
بروز رسانی 8.2.2 نرم افزار کاشانه در تاریخ  31 تیر 1395 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- بهبودهای جزیی

ارسال نظر