بروز رسانی 8.1.9 نرم افزار کاشانه

1395/02/27
بروز رسانی 8.1.9 نرم افزار کاشانه در تاریخ  27 اردیبهشت 1395 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- بهبود در گزارش تراز مالی

- بهبود در بخشهای مختلف

ارسال نظر