بروز رسانی 8.1.8 نرم افزار کاشانه

1395/02/22
بروز رسانی 8.1.8 نرم افزار کاشانه در تاریخ  22 اردیبهشت 1395 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- امکان بررسی وضعیت چک ها در گزارش تراز مالی

- امکان درج ارزش دارایی های گروه و نمایش مجموع ارزش در گزارش تراز مالی

- امکان ارسال متناوب اطلاعات به سرویس وب

ارسال نظر