بروز رسانی 8.1.6 نرم افزار کاشانه

1394/12/24
بروز رسانی 8.1.6 نرم افزار کاشانه در تاریخ 24 اسفند 1394 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- بهبود چاپ گزارش قبض شارژ

ارسال نظر