بروز رسانی 8.1.5 نرم افزار کاشانه

1394/12/17
بروز رسانی 8.1.5 نرم افزار کاشانه در تاریخ 17 اسفند 1394 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- بهبود چاپ گزارش مالی واحد

ارسال نظر