بروز رسانی 8.1.3 نرم افزار کاشانه

1394/12/03
بروز رسانی 8.1.3 نرم افزار کاشانه در تاریخ 3 اسفند 1394 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- چاپ چک و هزینه های مرتبط

- بهبود ارسال اطلاعات به وب

- ثبت درآمد برای شارژهای غیرمشترک پرداخت شده بصورت قسطی

ارسال نظر