بروز رسانی 8.1.2 نرم افزار کاشانه

1394/11/28
بروز رسانی 8.1.2 نرم افزار کاشانه در تاریخ 28 بهمن 1394 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- اضافه شدن چاپ رسید درآمد با امکان طراحی رسید

- اضافه شدن چاپ رسید هزینه با امکان طراحی رسید

- امکان طراحی گزارش مالی واحد

- بهبود گزارش تراز مالی مجتمع

- امکان تعیین تقش و دسترسی برای کاربران نرم‌افزار

- بروزرسانی راهنمای نرم‌افزار

- بهبودهای ظاهری در بخش‌های مختلف نرم‌افزار

ارسال نظر