بروز رسانی 6.1.5 نرم افزار دبیرخانه

1395/05/18
بروز رسانی 6.1.5 نرم افزار دبیرخانه در تاریخ 18 مرداد 1395 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی نسبت به نگارش قبلی به شرح زیر است:

- بهبود در بخش مدیریت داده ها

ارسال نظر