بروز رسانی 6.1.3 نرم افزار دبیرخانه

1395/04/20
بروز رسانی 6.1.3 نرم افزار دبیرخانه در تاریخ 20 تیر 1395 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی نسبت به نگارش قبلی به شرح زیر است:

امکان تغییر اندازه لیست نامه های صادره و وارده در صفحه اصلی

- بهبود در بخش مدیریت داده ها

بهبودهای ظاهری

ارسال نظر