بروز رسانی 10.6.3 نرم افزار کاشانه

1400/10/22
بروز رسانی 10.6.3 نرم افزار کاشانه در تاریخ  22 دی 1400 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- امکان ارسال پیام بدهی جدید پس از تقسیم هزینه

- امکان صدور اخطاریه واحد برای مالک

- امکان تجمیع انواع بدهی برای یک رسید در سوابق دریافت وجه

- بهبود در بخش‌های مختلف

ارسال نظر