بروز رسانی 10.6.1 نرم افزار کاشانه

1400/08/18
بروز رسانی 10.6.1 نرم افزار کاشانه در تاریخ  18 آبان 1400 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- اضافه‌شدن بخش پیش‌پرداخت‌ها

- امکان ثبت تخفیف پس از ثبت هزینه پرداخت‌شده

- امکان فراخوانی مقادیر کنتور و مصرف از فایل اکسل

- امکان انتقال اعتبار میان اشخاص

- مشخص شدن هزینه‌های دارای مستندات بوسیله رنگی‌شدن ستون شماره هزینه

- بهبود در بخش‌های مختلف

ارسال نظر