بروز رسانی 10.5.5 نرم افزار کاشانه

1400/02/13
بروز رسانی 10.5.5 نرم افزار کاشانه در تاریخ  13 اردیبهشت 1400 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- امکان ارسال پیام خوشامدگویی در زمان ثبت مالک و مستأجر جدید

- امکان ارسال پیام از بخش سوابق دریافت وجه

- امکان ارسال پیام بر اساس پترن در بخش دریافت وجه

- امکان لغو ارسال پیام/چاپ رسید فقط برای یک مرتبه در بخش دریافت وجه

- امکان تسویه خودکار بدهی پس از درج بدهی‌های تکرارشونده

- بهبود در بخش‌های مختلف

ارسال نظر