بروز رسانی 10.5.3 نرم افزار کاشانه

1399/10/27
بروز رسانی 10.5.3 نرم افزار کاشانه در تاریخ  27 دی 1399 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- امکان ذخیره مجزای قبض شارژ برای هر واحد/شخص بصورت فایل PDF

- امکان جریمه کردن افراد در صورتیکه مجموع بدهی آنها از مبلغی بیشتر یا کمتر باشد

- امکان تعیین حداکثر میزان تشویق برای یک بدهی

- امکان ثبت شناسه‌های قبض یک واحد و چاپ در قبض شارژ

- امکان چاپ نام ثبت کننده دریافت وجه در رسید

- بهبود در بخش‌های مختلف

ارسال نظر