بروز رسانی 10.5.2 نرم افزار کاشانه

1399/09/26
بروز رسانی 10.5.2 نرم افزار کاشانه در تاریخ  26 آذر 1399 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- اضافه‌شدن بخش حساب‌های مجازی

- امکان انتخاب چند نوع هزینه در گزارش هزینه‌ها

- امکان انتخاب چند نوع هزینه در گزارش سهم واحد از هزینه‌ها

- بهبود در بخش‌های مختلف

ارسال نظر