بروز رسانی 10.4.3 نرم افزار کاشانه

1399/02/31
بروز رسانی 10.4.3 نرم افزار کاشانه در تاریخ  31 اردیبهشت 1399 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- امکان چاپ توضیحات هزینه در قبض شارژ

- امکان چاپ مهلت پرداخت بدهی در قبض شارژ

- امکان محدودکردن مشاهده لیست هزینه‌ها به سال جاری

- بهبود در بخش‌های مختلف

ارسال نظر