بروز رسانی 10.3.4 نرم افزار کاشانه

1398/11/15
بروز رسانی 10.3.4 نرم افزار کاشانه در تاریخ  15 بهمن 1398 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

امکان محاسبه بصورت پلکانی در تقسیم هزینه بر اساس مصرف

- امکان ثبت دسته چک و ارتباط دادن چک‌های صادره با آن

- امکان چاپ دارایی‌های تأثیرگزار در شارژ در قبض و گزارش لیست شارژ

- بهبود در بخش‌های مختلف

ارسال نظر