بروز رسانی 10.2.1 نرم افزار کاشانه

1398/07/24
بروز رسانی 10.2.1 نرم افزار کاشانه در تاریخ  24 مهر 1398 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- اضافه‌شدن فیلدهای آبونمان و انشعاب در هزینه

- امکان درنظر گرفتن آبونمان در تقسیم هزینه

- امکان مدیریت قالب‌های پیام

- بهبود گزارش هزینه‌ها

- امکان تعیین تاریخ پرداخت هزینه در زمان درج هزینه جدید

- بهبود در بخش‌های مختلف

ارسال نظر