بروز رسانی 10.1.9 نرم افزار کاشانه

1398/07/10
بروز رسانی 10.1.9 نرم افزار کاشانه در تاریخ  10 مهر 1398 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- نمایش میزان اعتبار قفل‌شده در تراز مالی

- بهبود در بخش‌های مختلف

ارسال نظر