بروز رسانی 10.1.5 نرم افزار کاشانه

1398/06/23
بروز رسانی 10.1.5 نرم افزار کاشانه در تاریخ  23 شهریور 1398 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- بهبود در بخش‌های مختلف