بروز رسانی 10.1.4 نرم افزار کاشانه

1398/06/16
بروز رسانی 10.1.4 نرم افزار کاشانه در تاریخ  16 شهریور 1398 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- بهبود در بخش‌های مختلف

 

ارسال نظر